My Blog

17 oktober, 2014
|

Äggfrysningen ett magplask för jämställdheten

(Ursprungligen publicerad hos internetworld.se)

Ni vet det där svengelska uttrycket: “När helvetet fryser till is”? Well, nu har det äntligen hänt. Teknikjättarna Apple och Facebook har nämligen offentliggjort ett nytt program som innebär att de betalar upp till 20 000  dollar till alla kvinnliga anställda som väljer att frysa ner sina ägg för att kunna vänta med barn och i stället satsa på karriären. Hos Apple börjar erbjudandet att gälla redan vid årsskiftet.

Vilken fantastisk jobbförmån, tänker ni kanske? Alternativt: I fucking love science!

Vilket magplask för allt vad jämställdhet heter, tänker jag.
I stället för att helt fokusera på att förändra förlegade värderingar kopplade till jobb och familj väljer man nu att introducera en förbluffande närsynt åtgärd, som inte bara bidrar till att befästa tanken om barn och karriär som varandras motpoler, utan dessutom förstärker bilden av barn och familjebildning som en i första rummet kvinnlig angelägenhet. Okej, det är inget tvång att frysa sina ägg; det är ett erbjudande. Men budskapet man sänder ut är plågsamt påtagligt: Det som håller kvinnor tillbaka i karriären och håller deras löner nere är att de väljer att skaffa barn och därmed gräver sina egna, djupa karriärgravar.

Det som gör Facebooks beslut än mer anmärkningsvärt är att företagets egen COO Sheryl Sandberg, författaren bakom 2010-talets jämställdhetsbibel #1 Lean In, ofta påpekar i intervjuer hur viktigt det är med just flexibilitet och förändrade värderingar för jämställdhet. Sandberg driver i sann amerikansk anda tesen att det är viktigt för kvinnor att välja “rätt man”. Läs: en partner som är villig att dela lika på ansvaret i hemmet så att båda kan göra karriär. Facebook har som många andra av de allra största teknikföretagen dessutom numera full koll på och är transparenta med hur omfattande bristen på mångfald inom företaget är och verkar ta problemet på fullaste allvar. Som ett av många bra exempel startade Facebook nyligen mentorprogrammetWEST för kvinnor inom tech tillsammans med bolagen Pinterest och Box. Ett långsiktigt och omfattande projekt som förhoppningsvis kan få fler kvinnor att hitta till och göra karriär i teknikbranschen. Men det är inte bara kvinnorna som måste peppas, utan även företagskulturer, föreställningar och förutsättningar som måste förändras.

Framtiden handlar inte om ägg. Inte ens om frysta sådana. Åtminstone inte i det här sammanhanget. Vi har redan idag ett skriande behov av arbetskraft och kompetens inom teknikbranschen världen över och att möjliggöra för kvinnor att senarelägga barnafödandet kommer inte lösa de verkliga, stora arbetskrafts- och mångfaldsproblemen. Tvärtom möjjliggör det för hämmande strukturer att fortsätta existera.

Arbetsgivare som lyckas locka framtidens talanger är de som tillåter flexibla arbetstider och -former (i den mån det är möjligt) och tydliggör att familjen och barnen är lika mycket männens angelägenhet och ansvar som kvinnornas. Entreprenören och visionären Richard Branson har föga förvånande fattat det. Microsoft Sveriges VD Jonas Persson likaså. Med sina modigt höga jämställdhetsmål och förespråkande av distansarbete går Microsoft Sverige som arbetsgivare i bräschen för ett nytänkande som kommer göra det enklare för människor av alla dess slag, kvinnor som män, med eller utan barn, att göra karriär i teknikbranschen.
Nu är det bara för er andra att tina upp och ta efter.